Торговая марка DIN (GERMANY) UNS (USA) AISI (USA) EN (EURONORMES) Ближайший эквивалент марок стали к ГОСТ 5632-72 Условное обозначение ГОСТ 5632-72
Сплав нержавеющий (коррозионно-стойкий)
SANDVIK 2RK65™ 1.4539  N08904 AISI 904L  X1NiCrMoCu25-20-6 06ХН28МДТ ЭИ943
UR™ 904L (Prev. UR™ B6)
VDM® Alloy 904 L
Ultra 904L
          03ХН28МДТ ЭП516
          ХН58В ЭП795
          ХН65МВ ЭП567
          06ХН28МТ ЭИ628
          ХН65МВУ ЭП760
          Н70МФ  
   2.4617       Н70МФВ ЭП814А
Сталь нержавеющая (коррозионно-стойкая обыкновенная)
   1.4429   AISI 316L   03Х16Н15М3  
          03Х22Н6М2 -
          08Х10Н20Т2 -
          08Х18Г8Н2Т КО-3
          09Х15Н8Ю  
          10Х14Г14Н3  
          12Х21Н5Т ЭИ811
   1.4057       20Х17Н2 -
   1.4362       03Х16Н15М3Б  
   1.4362       03Х23Н6 -
   1.4573  S31635  AISI 316Ti  X6CrNiMoTi17-12-2 08Х17Н13М2Т -
   1.4550  S34700 AISI 347  X6CrNiNb18-10 08Х18Н12Б ЭИ402
          09Х16Н4Б ЭП56ЭП56
   1.4571, 1.4583  S31635  AISI 316H, 316Ti, 318  X6CrNiMoTi17-12-2 10Х17Н13М2Т ЭИ448
          15Х17АГ14  
          25Х13Н2 ЭИ474
   1.4306 S30403 AISI 304L X2CrNi19-11 03Х18Н11 -
   1.4307   AISI 304L   04Х18Н10 ЭИ842; ЭП550
          08Х17Н15М3Т ЭИ580
   1.4541   AISI 321  X6CrNiTi18-10 08Х18Н12Т -
   1.4568  S17700 AISI 631  X7CrNiAl17-7 09Х17Н7Ю -
   1.4573  S31635  AISI 316Ti  X6CrNiMoTi17-13 10Х17Н13М3Т ЭИ432
          15Х18Н12С4ТЮ ЭИ654
          30Х10Г10  
          03Х18Н12 -
   1.4303  S30500  AISI 305, 305L, 308  X8CrNi19-10 06Х18Н11 ЭИ684
         X4CrNiMo16-5 08Х17Н5М3 ЭИ925
          08Х18Тч ДИ-77
  1.4504, 1.4565       09Х17Н7Ю1 -
  1.3965, 1.4371    AISI 202   12Х17Г9АН4 ЭИ878
     S30200  Gr.302   17Х18Н9 -
   1.4125      X102CrMo17 95Х18 ЭИ229
          03Х21Н21М4ГБ ЗИ35
   1.4310  S30100 AISI 301  X10CrNi18-8 07Х16Н6 ЭП288
          08Х17Н6Т ДИ-21
          08Х22Н6Т ЭП53
          10Х14АГ15 ДИ-13
       AISI 303S   12Х18Н10Е ЭП47
          20Х13Н4Г9 ЭИ100
Сталь нержавеющая (коррозионно-стойкая жаропрочная)
   1.4000, 1.4001  S40500 AISI 409  X6Cr13 08Х13 ЭИ496
   1.4006, 1.4021  S41000 AISI 410  X10Cr13 12Х13 -
   1.4541, 1.4878 S32100, S32109 AISI 321, 321H  X10CrNiTi18-10 12Х18Н10Т -
       AISI 321  X10CrNiTi18-9 14Х17Н2 ЭИ268
   1.4031, 1.4034    AISI 420  X39Cr13 40Х13 -
   1.4510 S43036, S43900  AISI 439  X5CrTi17 08Х17Т ЭИ645
   1.4016  S43000  AISI 430  X6Cr17 12Х17 -
   1.4510  S43036, S43900  AISI 439  X5CrTi17 08Х17  
   1.4746    AISI 446   15Х25Т ЭИ439
   1.4301  S30400  AISI 304  X5CrNi18-10 08Х18Н10 -
          12Х18Н12Т -
   1.4762     AISI 446   15Х28 ЭИ349
   1.4300, 1.4305, 1.4310  S30200  AISI 301, 302, 303   12Х18Н9 -
   1.4021  S42000  AISI 420  X20Cr13 20Х13 -
       AISI 409L   03Х13  
          08Х18Т1 -
      AISI 321  X10CrNiTi18-9 12Х18Н9Т -
   1.4028  S42020  AISI 420S  X30Cr13 30Х13 -

Сплав жаропрочный

           10Х15Н35В3ТЮ  
           ХН35ВТЮ ЭИ787
           ХН55МВЮ ЭП454
           ХН60Ю ЭИ559
           ХН70ВМЮТ ЭИ765
           ХН77ТЮР ЭИ437Б
           ХН28ВМАБ ЭП126
           ХН38ВБ  
          ХН56ВМКЮ ЭП109
          ХН62МВКЮ ЭИ867
          ХН70МВТЮБ ЭИ598
          ХН77ТЮРУ ЭИ437БУ
    N08825   X10NiCrAlTi32-20 ХН32Т ЭП670
    N08825     ХН38ВТ ЭИ703
          ХН56ВМТЮ ЭП199
          ХН65ВМТЮ ЭИ893
  2.4872       ХН70Ю ЭИ652
  2.4951 N06025     ХН78Т ЭИ435
          ХН35ВТ ЭИ612
          ХН45Ю ЭП747
          ХН57МТВЮ ЭП590
          ХН70ВМТЮ ЭИ617
          ХН75ВМЮ ЭИ827
          ХН80ТБЮ ЭИ607
          ХН35ВТР  
          ХН55ВМТКЮ ЭИ929
          ХН60ВТ ЭИ868; ВЖ98
          ХН70ВМТЮФ ЭИ826
          ХН75МБТЮ ЭИ602
Сталь жаропрочная низколегированная
          12МХ  
          15Х1М1Ф  
  1.4713     X10CrAlSi7 15Х6СЮ  
  1.7715       12Х1МФ  
          15Х2М2ФБС  
  1.7262, 1.7335, 1.7337       15ХМ  
          12Х2МФБ  
          15Х5  
          15ХМФКР  
          12Х2МФСР  
          15Х5ВФ  
          16ГНМ  
  1.7335       12ХМ  
  1.7362 S50100 AISI 501 X12CrMo5 15Х5М  
          18Х3МВ  
Сталь жаропрочная высоколегированная
          08Х15Н24В4ТР ЭП164
    S32900 AISI 329   08Х21Н6М2Т ЭП54
          09Х16Н16МВ2БР  
          10Х15Н25В3ТЮ  
          10Х7МВФБР  
          12Х2МВ8ФБ  
          15Х12ВНМФ ЭИ802
      AISI 616   20Х12ВНМФ ЭП428
  1.4841 S31400 AISI 310, 314 X15CrNiSi25-20 20Х25Н20С2 ЭИ283
  1.4731     X40CrSiMo10 40Х10С2М ЭИ107
          45Х22Н4М3 ЭП48
          08Х15Н25М3ТЮБ  
          09Х14Н16Б  
          10Х11Н20Т2Р ЭИ696А
          10Х15Н25М3В3ТЮК  
          11Х11Н2В2МФ ЭИ962
          12Х8ВФ  
  1.4742   AISI 430   15Х18СЮ ЭИ484
          20Х12Н2В2МФ  
    S63005     30Х13Н7С2 ЭИ72
          40Х15Н7Г7Ф2МС ЭИ388
  1.4871 S63008   X53CrMnNiN21-9 55Х20Г9АН4 ЭП303
  1.4401   AISI 316   08Х16Н11М3 -
          09Х14Н19В2БР ЭИ695Р
          10Х11Н20Т3Р ЭИ696
          10Х18Н18Ю4Д  
          12Х12МВФБР  
          13Х11Н2В2МФ ЭИ961
          16Х11Н2В2МФ ЭИ962А
  1.4828 S30900 AISI 309 X15CrNiSi20-12 20Х20Н14С2 ЭИ211
    S63198, S63199     31Х19Н9МВБТ ЭИ572
    S65007     40Х9С2 -
  1.4580 S31640   X6CrNiMoNb17-12-2 08Х16Н13М2Б ЭИ680
          09Х14Н19В2БР1 ЭИ726
          10Х11Н23Т3МР ЭП33
  1.4842 S31000, S31008, S31009 AISI 310S X8CrNi25-21 10Х23Н18 -
          12Х14Н14В2М  
          13Х14Н3В2ФР ЭИ736
          18Х11МНФБ ЭП291
  1.4833 S30900, S30908 AISI 309 X12CrNi23-13 20Х23Н13 ЭИ319
          36Х18Н25С2 -
    S66009     45Х14Н14В2М ЭИ69
        X15CrNiSi20-12 08Х20Н14С2 ЭИ732
  1.4583   AISI 318   09Х16Н15М3Б ЭИ847
  1.4724 S40500 AISI 405 X10CrAl13 10Х13СЮ ЭИ404
          10Х25Н25ТР  
          12Х25Н16Г7АР ЭИ835
          15Х11МФ -
          18Х12ВМБФР ЭИ993
  1.4845 S31000, S31008, S31400 AISI 310, 310S, 314 X8CrNi25-21 20Х23Н18 ЭИ417
          37Х12Н8Г8МФБ ЭИ481
          45Х14НМВ2М  
Сталь жаропрочная релаксационностойкая
          20Х1М1Ф1БТ  
  1.7733       25Х1МФ  
          38Х2МЮА  
          20Х1М1Ф1ТР  
          25Х2М1Ф  
          20Х3МВФ  
  1.7220       30ХМ  
          20ХМФБР  
          30ХМА  
          25Х1М1Ф  
  1.7220       35ХМ  

ООО "ХимСталь"

Невинномысск: 8 (86554) 9-61-28, 8-928-371-55-50, 8-928-300-86-41, 

357100, Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Монтажная, 5.

Почта: chemsteel@mail.ru

 fb  in  ok  vk